AL 6-LEA CONGRES NAȚIONAL DE PSIHIATRIE

CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
cu tema:
Psihiatria românească și nevoile societății contemporane

12 - 15 OCTOMBRIE 2017 
CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CONFERINȚE, SINAIA
Choose day
Choose room
×
Conținut științific
Modalitatea de prezentare
 • 13:00 - 14:00 

  Deschidere Congres
  Opening Ceremony

 • 14:00 - 14:45 

  Sesiune Plenară
  Plenary Session

   
  Identitatea psihiatriei românești
  The Identity of Romanian Psychiatry
  Cătălina Tudose
  București, România
   
 • 14:45 - 15:15 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 15:15 - 16:45 

  Simpozion - Legea sănătății mintale: context, controverse, consecințe și propuneri de schimbare
  Symposium - Mental Health Law: Context, Controversies, Consequences and Amending Proposals

  Ileana Botezat Antonescu (București, România)
   
  Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Implicații pentru politici, legislație și practică
  UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Implications for Policy, Law and Practice
  Miljana Grbic
  Head a.i. of WHO Country Office in Romania
   
  Legea sănătății mintale - propuneri de schimbare
  Mental Health Law - Proposals of Amendment
  Ileana Botezat Antonescu, Gabriel Goiceanu
  Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, București, România
   
  Legea sănătății mintale - provocări și propuneri procedurale
  Mental Health Law - Challenges and Proposals with Respect to Applicable Procedures
  Iolanda Dumitrescu
  Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”, Bălăceanca, România
   
  Două propuneri de modificare a legii 487/2002
  Two Proposals to Amend the Mental Health Law No. 487/2002
  Dan Roșca
  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
   
 • 16:45 - 17:00 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 17:00 - 18:30 

  Simpozion - Sănătate mintală, narativitate, sociabilitate
  Symposium - Mental Health, Narrative, Sociability

  Mircea Lăzărescu (Timișoara, România)
   
  Cogniția socială și evoluționismul în interpretarea endogeniei psihozelor
  Social Cognition and Evolutionism in Interpreting the "Endogenity" of Psychoses
  Mircea Lăzărescu
  Clinica Psihiatrică, Timișoara, România
   
  Medicina narativă: potențialul terapeutic al poveștii
  Narrative Medicine: the Therapeutic Potential of Stories
  Adriana Băban
  Universitatea de Medicină și Farmacie „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România
   
  Abordări bazate pe acceptare pentru probleme persistente de sănătate mintală
  Acceptance-Based Approaches for Persistent Mental Health Difficulties
  Ross White
  Liverpool, UK
   
 • 09:00 - 12:00 

  Curs 1 - Rolul modulelor de rețele neuronale cerebrale de repaus în realizarea funcțiilor neuro-cognitive
  Organizat în parteneriat cu Societatea de Neurologie din România

  Course 1 - The Role of the Resting-State Neuronal Networks Modules in Neurocognitive Functioning
  Organized in Partnership with The Romanian Society of Neurology

  Ovidiu Băjenaru (București, România)
 • 15:15 - 16:45 

  Masă Rotundă - Managementul în spitalul de psihiatrie
  Round Table - Management in the Psychiatric Hospital

  Ciprian Băcilă (Sibiu, România), Mihaela Dana Bucuță (Sibiu, România), Felicia Alina Tărnăuceanu (Sibiu, România), Daniela Cîmpean (Sibiu, România)
 • 16:45 - 17:00 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 17:00 - 19:30 

  Secțiune BALINT
  BALINT Section

  Albert Veress (Miercurea Ciuc, România)
   
  Emoțiile în lumea științifică a medicinii. Grupuri Balint pentru pregătirea pe întreaga durată a vieții
  Emotions in a Scientific World of Doctoring. Balint Groups for Lifelong Training
  Heide Otten
  Munchen, Germania
   
  Medicamentul „medic”
  The Medicine Called “Doctor”
  Albert Veress (1), Csilla Moldovan (2), Éva Veress (3)
  (1) Spitalul Județean de Urgență, Miercurea Ciuc, România
  (2) D.M.C., Mădăraş-Ciuc, România
  (3) A.S.P., Harghita, România
   
 • 09:00 - 12:00 

  Curs 2 - ADHD la adulți - Diagnosticarea folosind DIVA 2.0
  Organizat în parteneriat cu Asociația Română de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului și Profesii Asociate

  Course 2 - Adult ADHD - Diagnostic Assessment Using DIVA 2.0
  Organized in Partnership with The Romanian Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions

  Sandra Kooij (Haga, Olanda)
 • 15:15 - 16:45 

  Simpozion - Personalitatea normală și patologică - între psihopatologie și cultură
  Symposium - Normal and Pathological Personality - Between Psychopathology and Culture

  Aurel Nireștean (Târgu Mureș, România), Mircea Lăzărescu (Timișoara, România)
   
  Personalitatea psihopată în vremea culturii postmoderne
  Psychopathic Personality in Postmodern Culture Times
  Mircea Lăzărescu
  Clinica Psihiatrică, Timișoara, România
   
  Obsesionalitatea structurală - particularități adaptative dimensionale
  Structural Obsessionality - Dimensional Adaptive Features
  Emese Lukacs, Aurel Nireștean
  Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș, România
   
  Persoana umană - între starea de bine subiectiv și fericire
  The Human Person - Between the State of Subjective Well-Being and Happiness
  Aurel Nireștean
  Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș, România
   
 • 16:45 - 17:00 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

  ​ 
 • 17:00 - 18:30 

  Simpozion - Noi paradigme în suicidologie - prevenția în sănătatea mintală
  Symposium - New Paradigms in Suicidology - Prevention in Mental Health

  Marco Sarchiapone (Campobasso, Italia)
   
  Cele mai eficiente mijloace de prevenție a suicidului. Meta-analiza cercetărilor din ultimii 10 ani
  The Most Efficient Methods of Suicide Prevention. A Meta-Analysis of the Last 10 Years' Research
  Doina Cozman
  Cluj-Napoca, România
   
  Trăsături de personalitate asociate cu riscul suicidal
  Personality Traits Associated with Suicidal Risk
  Bogdan Nemeș
  Cluj-Napoca, România
   
 • 08:30 - 10:00 

  Simpozion - Tulburări de neurodezvoltare de la copil la adult
  Symposium - Neurodevelopment Disorders from Child to Adult

  Iuliana Dobrescu (București, România), Cătălina Tudose (București, România)
   
  Tulburarea de spectru autist - tulburarea de personalitate schizoidă, schizotipală - schizofrenia: o ipoteză genetică comună
  Autistic Spectrum Disorder - Schizoid / Schizotypal Personality Disorder - Schizophrenia - Genetic Overlap
  Iuliana Dobrescu (1), Diana Bărbulescu (2), Cristina Anghel (3), Emanuela Andrei (2), Mihaela Stancu (2), Florina Rad (3)
  (1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
  (2) Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
  (3) Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, București, România
   
  Fenotipuri comportamentale în familiile copiilor cu tulburări de neurodezvoltare
  Behavioral Phenotypes in Parents of Children with Neurodevelopment Disorders
  Florina Rad (1), Ilinca Mihăilescu (2), Alexandra Buică (3), Georgiana Tocaci (4), Iuliana Dobrescu (1)
  (1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
  (2) Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
  (3) Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, București, România
  (4) Clinica Muntenia, București, România
   
  Traseul evolutiv al tulburărilor de spectru autist din copilărie la vârstă adultă - evaluare, management și prognostic
  The Course of Autism Spectrum Disorders from Childhood to Adulthood - Assessment, Management and Outcome
  Ilinca Mihăilescu, Alina Frunză, Ioana Andrei, Oana Fodor, Iuliana Dobrescu, Mirela Manea
  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
   
  Evoluția la vârstă adultă a pacienților cu ADHD
  Evolution in Adulthood of Patients with ADHD
  Alexandra Buică (1), Irina Grosu (2), Malvina Ionescu (2), Ioana Viziteu (2), Iuliana Dobrescu (2)
  (1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, București, România
  (2) Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
   
 • 10:00 - 10:30 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 10:30 - 11:30 

  Simpozion satelit 1 - Drumul pacientului cu schizofrenie de la primul episod până la remisiune
  Industry Symposium 1 - Schizophrenia Patient Journey from First Episode to Remission

   
  Importanța diagnosticului și a tratamentului precoce în schizofrenie
  The Importance of Diagnosis and Management of Early Course Schizophrenia
  Șerban Turliuc
  Iași, România
   
  Opțiuni terapeutice în faza de stabilizare și date din practica clinică curentă
  Therapeutic Options in the Stabilization Phase and Real-World Data
  Mirela Manea
  București, România
   
 • 11:30 - 12:00 

  Simpozion satelit 2
  Industry Symposium 2

  Rolul factorilor neurotrofici în demența Alzheimer
  The Role of Neurotrophic Factors in Alzheimer’s Disease
  Dragoș Marinescu (Craiova, Romania)
 • 12:00 - 13:00 

  Pauză de prânz și vizitare expoziție
  Lunch Break & Exhibition Visiting

 • 13:00 - 14:30 

  Simpozion - Periculozitatea - Delimitări conceptuale și ipostaze clinice
  Symposium - Dangerousness - Conceptual Limitations and Clinical Conditions

  Dan Prelipceanu (București, România), Gabriela Costea (București, România)
   
  Periculozitatea psihopatologică între teoria și practica predicției
  Psychopathological Dangerousness Between the Theory and the Practice of Prediction
  Dan Prelipceanu
  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
   
  Analiză de caz: de ce o durată lungă de internare obligatorie nu e suficientă pentru prevenția recăderii?
  Case Analysis: Why Is a Long Mandatory Admission Not Enough to Prevent Relapse?
  Monica Moșescu
  Spitalul de Neuropsihiatrie Săpoca, Buzău, România
   
  Periculozitatea între jurisprudență și psihopatologie; dificultăți în asistența medicală
  Dangerousness Between Jurisprudence and Psychopathology; Difficulties in Medical Assistance
  Gabriela Costea
  Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Mina Minovici”, București, România
   
  ​ 
 • 14:00 - 14:20 

  Simpozion satelit 5
  Industry Symposium 5

   
  Depresia - O abordare holistică
  Depression - A Holistic Approach
  Daniel Vasile
  București, România
   
 • 14:30 - 14:55 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 14:55 - 16:25 

  Simpozion satelit 6 - Abordări terapeutice inovative în susținerea tratamentului continuu în schizofrenie
  Industry Symposium 6 - Innovative Therapeutic Approaches in Support of Continuous Treatment in Schizophrenia

   
  Cum putem schimba cursul schizofreniei? - transmisiune live
  How to Change the Course of Schizophrenia? - Broadcasted Session
  Robin Emsley
  Cape Town, Africa de Sud
   
  Tratamentul continuu prin noi abordări terapeutice în schizofrenie
  Continuous Treatment Through New Therapeutic Approaches in Schizophrenia
  José Manuel Olivares
  Vigo, Spania
   
 • 16:25 - 16:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 16:45 - 18:15 

  Simpozion - Psihopatologia măștii, rușinii, vinovăției
  Symposium - Psychopathology of the Mask, of Shame and of Guilt

  Mircea Lăzărescu (Timișoara, România)
   
  Vinovăție și rușine în psihiatrie
  Guilt and Shame in Psychiatry
  Luis Madeira
  Universitea din Lisabona, Lisabona, Portugalia
   
  Rușinea, persecuția, vinovăția din perspectiva psihopatologiei fenomenologice
  Shame, Persecution and Guilt from a Psychopathological Perspective
  Mircea Lăzărescu
  Clinica Psihiatrică, Timișoara, România
   
  Psihopatologia măștii
  Psychopathology of the Mask
  Maria Luísa Figueira
  University of Lisbon, Lisabona, Portugalia
   
 • 18:15 

  Adunarea Generală A.R.P.P.
  A.R.P.P. General Assembly

 • 09:00 - 12:00 

  Curs 3 - Evaluarea riscului suicidar - noi perspective?
  Organizat în parteneriat cu Alianța Română de Prevenție a Suicidului

  Course 3 - Suicide Risk Assessment - What’s Around the Corner?
  Organized in Partnership with The Romanian Alliance for Suicide Prevention

  Marco Sarchiapone (Campobasso, Italia), Doina Cozman (Cluj-Napoca, România), Dana Herța (Cluj-Napoca, România)
 • 12:00 - 13:00 

  Simpozion satelit 3 - Depresia și comorbiditățile somatice
  Industry Symposium 3 - The Major Depressive Episode at the Patients with Somatic Comorbidities

   
  Aspecte psihofarmacologice ale depresiei cu comorbidități somatice
  Psychopharmacological Aspects of the Somatic Comorbidities in Major Depressive Episode
  Dragoș Marinescu
  București, România
   
  Aspecte clinice ale depresiei cu comorbidități somatice
  Clinical Aspects of the Somatic Comorbidities in Major Depressive Episode
  Maria Ladea
  București, România
   
 • 13:00 - 13:45 

  Simpozion satelit 4
  Industry Symposium 4

  Actualități în etiopatogenia schizofreniei - Aspecte biologice și psihofarmacologice
  Actualities in the Etiopathogenesis of Schizophrenia - Biological and Psychopharmacological Aspects
   
  Dragoș Marinescu
  Craiova, Romania

  Virgil Enătescu 
  Timișoara, Romania
 • 13:50 - 14:30 

  Simpozion - Urgențe psihiatrice începând din camera de gardă
  Symposium - Psychiatric Emergencies Starting in the Emergency Room

   
  Urgenţele psihiatrice - confruntări în camera de gardă
  Psychiatric Emergencies - Confrontations in the Emergency Room
  Roxana Chiriță, Vasile Chiriță, Elena Rodica Popescu
  Institutul de Psihiatrie Socola, Iași, România
   
 • 14:30 - 14:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 14:45 - 16:15 

  Workshop - Fenomenologia anxietății
  Workshop - Phenomenology of Anxiety

  Irina Sarău (Timișoara, România), Răzvan Necula (București, România), Adela Ivanov (București, România)
 • 16:15 - 16:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 16:45 - 18:15 

  Workshop - Știința adicțiilor - concepte și intervenții
  Workshop - Addiction Science - Theory and Interventions

  Eugen Hrișcu (București, România), Alina Ciupercovici (Suceava, România), Marian Chiuaru (Suceava, România)
 • 09:00 - 12:00 

  Curs 4 - Psihanaliza - o introducere, o metodă, un prilej de pătrundere a complexității naturii umane
  Organizat în parteneriat cu Societatea Română de Psihanaliză

  Course 4 - Psychoanalysis - an Introduction, a Method, an Opportunity to Penetrate the Complexity of Human Nature
  Organized in Partnership with The Romanian Society of Psychoanalysis

  Camelia Petcu (București, România), Gianina Micu (București, România), Rita Teodoru (București, România)
 • 13:00 - 14:30 

  Workshop - Abordări psihoterapeutice în tulburări ale comportamentului alimentar
  Workshop - Psycho-Therapeutic Approaches in Eating Disorders

  Adriana Mihai (Târgu Mureș, România), Ramona Popa (Târgu Mureș, România), Emese Mureșan (Târgu Mureș, România)
 • 14:30 - 14:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 14:45 - 16:15 

  Simpozion - Expertiza medico-legală psihiatrică; noi dificultăți
  Symposium - Forensic - Psychiatric Expertise; New Difficulties

  Gabriela Costea (București, România), Valentin Gheorghiu (București, România)
   
  Expertiza medico-legală psihiatrică de schimbare a măsurii de siguranță; evaluarea riscului
  Psychiatric Forensic Expertise to Change the Safety Measure; Risk Evaluation
  Monica Moșescu (1), Maria Brăgău (2), Magdalena Dragu (3)
  (1) Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, Buzău, România
  (2) Centrul de Sănătate Mintală, Buzău, România
  (3) Serviciul Județean de Medicină Legală, Buzău, România
   
  Alienarea parentală - noua problematică în expertiza medico-legală psihiatrică
  Parental Alienation - A New Problem in Psychiatric Forensic Expertise
  Francesca Culea, Alexandra Humă, Gabriela Costea
  Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Mina Minovici”, București, România
   
  Expertiza medico-legală psihiatrică versus prevenție și psihoprofilaxie
  Psychiatric Forensic Expertise Versus Prevention and Psychoprophylaxis
  Gabriela Costea
  Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Mina Minovici”, București, România
   
 • 16:15 - 16:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 16:45 - 18:15 

  Masă rotundă - Tulburările de personalitate - strategii terapeutice și reabilitative
  Round Table - Personality Disorders - Therapeutic and Rehabilitative Strategies

  Aurel Nireștean (Târgu Mureș, România), Emese Lukacs (Târgu Mureș, România), Cosmin Popa (Târgu Mureș, România), Iosif Gaboș Grecu (Târgu Mureș, România)
 • 10:00 - 10:30 

  Sesiune e-Postere I
  e-Posters Session I

  Florin Ene (București, România), Raluca Grozăvescu (București, România), Cătălina Giurgi-Oncu (Timișoara, România)
   
  Destructurarea personalității și a intelectului în sindromul Korsakoff alcoolic (prezentare de caz)
  Deconstruction of the Personality and Intellect in Korsakoff's Alcoholic Syndrome (Case Presentation)
  Simona Trifu (1), George Eduard Carp (2), George Negru (2)
  (1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, București, România
  (2) Spitalul de Psihiatrie, Săpunari, România
   
  Rolul echipei multidisciplinare la o pacientă cu poliartrită reumatoidă și boală neurocognitivă de etiologie mixtă
  The Role of the Multidisciplinary Team in a Patient with Rheumatoid Arthritis and Neurocognitive Disease of Mixed Etiology
  Alexandra Mariela Diaconescu, Diana Viorela Ion, Ioana Ioancio, Luiza Spiru
  Spitalul Universitar de Urgență „Elias”, Otopeni, România
   
  Prevenție, predicție și personalizare în cazul unei paciente cu deficit neurocognitiv lejer și factori de risc cardiovasculari și metabolici
  Prevention, Prediction and Personalization - Key Elements in Approaching a Geriatric Patient with Mild Cognitive Impairment Associating Cardiovascular and Metabolic Risk Factors
  Adriana Manea, Mihaela Marinescu, Ioana Ioancio, Luiza Spiru
  Spitalul Universitar de Urgență „Elias”, Otopeni, România
   
  Management de caz privind un pacient în episod acut psihotic, cu boală neurocognitivă de etiologie mixtă (vasculară și degenerativă), formă lejeră, decompensată comportamental și funcțional, tulburare depresivă episod actual moderat și multiple patologii asociate
  Case Management Regarding an Elderly Patient with Acute Psychotic Episode, Mild Cognitive Impairment, Moderate Depressive Syndrome and Multiple Associated Pathologies
  Simona Anisia Popa, Cosmina Mihaela Niculescu, Ioana Ioancio, Luiza Spiru
  Spitalul Universitar de Urgență „Elias”, Otopeni, România
   
  Utilitatea biomarkerilor în diagnosticul etiologic al bolilor neurocognitive: prezentare de caz
  The Utility of Biomarkers in the Etiological Diagnosis of Neurocognitive Diseases: Case Presentation
  Violeta Ion, Cristina Pascari, Ruxandra-Ioana Tudorancea, Florina Cristescu, Ioana Ioancio, Luiza Spiru
  Spitalul Universitar de Urgență „Elias”, Otopeni, România
   
  Diagnosticarea tardivă a unei paciente cu ADHD și descoperirea unui pattern familial
  Late Diagnosis of a Patient with ADHD and the Discovery of a Familial Pattern
  Anca Bradu, Cosmin-Adrian Ungureanu, Emanuel Voina, Oana-Mihaela Nantu, Irina Stanciu, Elena-Rodica Popescu, Irina Săcuiu, Roxana Chiriță
  Institutul de Psihiatrie „Socola”, Iași, România
   
  Demenţa cu corpi Lewy - întotdeauna un diagnostic provocator
  Lewy Body Dementia - Always a Challenging Diagnosis
  Eugenia Irene Davidescu (1), Cătălina Tudose (1), Andreea Mîță (2), Nicoleta Popa (3)
  (1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, București, România
  (2) Spitalul Clinic Colentina, București, România
  (3) Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
   
  Tablou clinic psihotic schizofreniform în sifilisul terţiar. Studiu de caz
  Syphilis Infection Presenting as Schizophrenia. Case Study
  Adrian Cantemir (1), Dănuţ Teodor (2)
  (1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Institutul de Psihiatrie „Socola”, Iaşi, România
  (2) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Iaşi, România
   
  Agresivitatea la pacientul cu tulburare depresivă
  The Aggressive Behaviour in a Patient with Affective Disorder
  Diana Ignat, Anca Micu, Diana Moldovan, Mihaela Citiriga, Adriana Mihai
  Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș, România
   
 • 08:30 - 10:00 

  Workshop - Aspecte legale în psihiatria geriatrică
  Workshop - Legal Aspects in Geriatric Psychiatry

  Nicoleta Tătaru (Oradea, România), Gabriela Costea (București, România), Konstantinos Arapidis (Kozani, Grecia)
 • 10:00 - 10:30 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 10:30 - 11:15 

  Simpozion satelit 7
  Industry Symposium 7

  Arta de a pica mereu în picioare, flexibilitate adaptabilă!
  The Art of Always Landing on Your Feet, Adaptive Flexibility!

  Cristian Marinescu
  Pitești, România

  Șerban Turliuc
  Iași, România

 • 11:15 - 12:00 

  Simpozion - Terapie sistemică familială
  Symposium - Family Systemic Therapy

  Raluca Grozăvescu (București, România), Florin Ene (București, România), Sanda Luminița Mihai (București, România)
   
  Terapia de familie în tulburările anxioase și depresive ale copilului și adolescentului
  Family Therapy in Anxious and Depressive Disorders of the Child and Adolescent
  Raluca Grozăvescu
  Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, Bucureşti, România
   
  Genograma în tulburările asociate consumului de alcool
  Genogram in Alcohol-Related Disorders
  Florin Ene, Mihai Matei Sîrbu
  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, Romania
   
  Model de intervenție sistemică prin identificarea problemelor familiale prin utilizarea de scale
  Systemic Intervention in Family Problem Identification Through Measurement Scales - a Model
  Sanda Luminița Mihai
  Universitatea din București, Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgoș”, Bucureşti, România
   
 • 12:00 - 13:00 

  Pauză de prânz și vizitare expoziție
  Lunch Break & Exhibition Visiting

 • 13:00 - 14:30 

  Prezentări orale I
  Oral Presentations I

  Gabriela Buicu (Târgu Mureș, România)
   
  Diferențe privind memoria de lucru la pacienții schizofrenici și depresivi
  Working Memory Differences in Schizophrenic and Depressive Patients
  Simona Trifu (1), George Eduard Carp (2), Ana Miruna Drăgoi (3), Alexandra Gagiu (4)
  (1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, București, România
  (2) Spitalul de Psihiatrie, Săpunari, România
  (3) Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
  (4) Universitatea București, București, România
   
  Monitorizarea pre- şi postoperatorie a statusului cognitiv la pacientul cu diferite tipuri de deficit cognitiv
  Pre- and Postoperative Monitoring of Cognitive Status in Patients with Different Types of Cognitive Impairment
  Ioana Ioancio (1), Luiza Spiru (1), Alexandru Ioancio (2), Cosmina Mihaela Niculescu (1)
  (1) Spitalul Universitar de Urgență „Elias”, Otopeni, România
  (2) Spitalul Universitar de Urgență „Elias”, București, România
   
  Particularități ale comunicării la pacienții cu demență
  The Communication’s Particularities of Dementia Patients
  Vlad Zdrenghea (1), Paul Vega (2)
  (1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România
  (2) Spitalul Municipal, Turda, România
   
  Programul educaţional "DA, POȚI" al Profesorului MICHAEL E. BERNARD
  Educational Program "YOU CAN DO IT" by Professor MICHAEL E. BERNARD
  Gheorghe Silvestrovici, Andreea Silvestrovici
  CMI Silvestrovici Gheorghe, Galați, România
   
  Psihoza - sindrom, sindrom, boală
  Psychosis - Syndrome, Symptom, Disease
  Eda Maliche Ciorabai
  Universitatea „Ovidius”, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Constanța, România
   
 • 14:30 - 14:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 14:45 - 16:15 

  Simpozion - Psihiatrie comunitară: Servicii, finanțare, personal, legislație
  Symposium - Community Psychiatry: Services, Financing, Human Resources, Legislation

  Ileana Botezat Antonescu (București, România)
   
  Centrul de sănătate mintală - Ordinul 375/2006 și situația în 2017
  Mental Health Center - Order 375/2006 and the State of Art in 2017
  Ileana Botezat Antonescu, Marilena Moise
  Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, București, România
   
  Centrul de Sănătate Mintală ca interfaţă între comunitate şi sistemul de îngrijiri de sănătate
  The Mental Health Centre as an Interface Between Community and the Health Care System
  Ileana-Pepita Stoica (1), Diana Claudia Stoica (2)
  (1) Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, Timișoara, România
  (2) Consultant Media şi Comunicare, Timișoara, România
   
  Rolul Centrului de Sănătate Mintală în procesul de reabilitare psihosocială
  The Role of the Mental Health Center in the Process of Psychosocial Rehabilitation
  Alexandru Paziuc (1), Lucian Paziuc (2)
  (1) Președinte Asociația de Psihiatrie Socială din România, Câmpulung Moldovenesc, România
  (2) Spitalul de Psihiatrie Municipal, Câmpulung Moldovenesc, România
   
  Finanțarea serviciilor și normarea personalului în centrele de sănătate mintală din cadrul unui spital de psihiatrie
  Funding of Services and Staff Norming in Mental Health Centers Within a Psychiatric Hospital
  Valy Mariana Besoiu
  București, România
   
  Politici bazate pe dovezi - necesitate pentru sănătatea mintală a comunităților
  Evidence Informed Policies - Necessity for the Mental Health of Communities
  Claudia Dima
  Institutul Național de Sănătate Publică, București, România
   
 • 16:15 - 16:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 16:45 - 18:15 

  Simpozion - Îngrijirea pe termen lung - aspecte financiare și perspective alternative
  Symposium - Long Term Care - Financial Aspects and Alternative Perspectives

  Ilan Gonen (Tel Aviv, Israel)
   
  Paradigma „îngrijește-te de îngrijirea ta”
  The "Take Care of Your Care" Paradigm
  Ilan Gonen (1), Michael Davidson (2)
  (1) Tel Aviv, Israel
  (2) Ramat Gan, Israel
   
  Drepturile beneficiarilor de asistență socială în centrele pentru persoane vârstnice
  The Rights of the Social Care Receivers in the Centers for the Elderly
  Mihaela Grădinaru
  Ploiești, România
   
 • 09:00 - 12:00 

  Curs 5 - Curs Itinerant EPA - Provocări și dileme în consimțământ și capacitate - acceptat și aprobat de Comitetul de Educație EPA la cererea Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie
  Course 5 - EPA Itinerant Course - Challenges and Dilemmas in Consent and Capacity; Accepted and Approved by EPA - Committee on Education upon the request of the Romanian Association of Psychiatry and Psychotherapy

  Director de curs / Course Director:
  Julian Beezhold (Norwich, UK)


  Co-Director de curs / Course Co-Director:
  Ana Giurgiuca (Bucharest, Romania)
 • 13:00 - 14:30 

  Prezentări orale II
  Oral Presentations II

  Simona Tămășan (Timișoara, România)
   
  Abordarea multidisciplinară în psihiatria comunitară
  Multidisciplinary Approach in Community Psychiatry
  Lucian Paziuc
  Spital Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, România
   
  Burnout
  Mihaela Staicu (1), Maria Moglan (2), Răzvan Chivu (1), Oana Crețu (3)
  (1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, București, România
  (2) Societatea Română de Alzheimer, București, România
  (3) Spital de Psihiatrie Voila, Câmpina, România
   
  Incidența și tratamentul dependenței la opiacee în România
  The Incidence and Treatment of Opioids Addiction in Romania
  Paul-Sorin Pletea, Cătălina Hogea
  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
   
  Programul „Navigând între poli”- Implementarea, în premieră în România, a metodelor psihosociale în tratamentul tulburării bipolare
  The "Navigating Between Poles" Program - Implementation, for the First Time in Romania, of Psychosocial Methods in the Treatment of Bipolar Disorder
  Gabriella Bondoc, Andreea Antoaneta Ștefanache, Oana Munteanu
  Clinica Hope, București, România
   
  Implementarea, în premieră în România, a terapiei dialectic-comportamentale în tratamentul tulburării de personalitate borderline
  The Implementation, for the First Time in Romania, of Dialectic-Behavioral Therapy in the Treatment of Borderline Personality Disorder
  Gabriella Bondoc, Oana Munteanu, Roxana Drăghici, Anca Răducan
  Clinica Hope, București, România
   
  Aspecte neurobiologice ale adicției la substanțe
  Neurobiological Aspects of the Substance Addiction
  Lavinia Duică
  Universitatea „Lucian Blaga”, Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”, Sibiu, România
   
 • 14:30 - 14:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 14:45 - 16:15 

  Simpozion - Tulburările psihotice - aspecte clinice din perspectivă longitudinală
  Symposium - Psychotic Disorders - Clinical Aspects from a Longitudinal Perspective

  Mircea Lăzărescu (Timișoara, România)
   
  Tulburările psihotice - aspecte clinice din perspectivă longitudinală
  Psychotic Disorders - Clinical Aspects from a Longitudinal Perspective
  Mircea Lăzărescu, Cristina Bredicean, Ileana-Pepita Stoica
  Asociația Psihiatrică Timișoara, Timișoara, România
   
  Expresia clinico-evolutivă a primului episod de psihoză: prodromul şi durata psihozei netratate
  Clinical and Evolutive Expressions of the First-Episode Psychosis: the Prodromal Phase and the Duration of Untreated Psychosis
  Ileana-Pepita Stoica
  Centrul de Sănătate Mintală, Timișoara, România
   
  Patologia schizoafectivă - particularități ale neurocogniției și cogniției sociale
  Schizoaffective Disorder - Particularities of Neurocognition and Social Cognition
  Cristina Bredicean (1), Ion Papavă (1), Cătălina Giurgi-Oncu (1), Geanina Bulat (2), Claudia Homorogan (2)
  (1) Universitatea de Medicină și Farmacie, Timișoara, România
  (2) Spitalul Clinic Județean de Urgență, Timișoara, România
   
 • 16:15 - 16:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 16:45 - 18:15 

  Simpozion - Sănătatea mintală digitală - imaginația devine realitate
  Symposium - E-mental health - Imagination Becomes Reality

  Maria Ladea (București, România)
   
  Sănătatea mintală digitală: viitorul este acum
  E-Mental Health: The Future is Now
  Davor Mucic
  Little Prince Psychiatric Centre, Copenhaga, Danemarca
   
  Sănătatea mintală digitală: impact socio-economic
  E-Mental Health: Social and Economic Impact
  Mihail Pîrlog
  Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova, România
   
  Sănătatea mintală digitală: de la prevenție la tratament
  E-Mental Health: from Prevention to Treatment
  Mihai Bran, Maria Ladea
  Universitatea de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila”, București, România
   
 • 09:00 - 12:00 

  Curs 6 - Terapia prin acceptare și angajament pentru bunăstarea clinicianului
  Course 6 - Acceptance and Commitment Therapy for Clinician Wellbeing

  Ross White (Liverpool, UK)
 • 13:00 - 14:30 

  Workshop - Nevoile pacientului în afara granițelor spitalului de psihiatrie
  Workshop - Patient's Needs Outside the Psychiatric Hospital

  Ana Giurgiuca (București, România), Irina Radu (București, România), Mariana Armean (București, România), Andrei Nistor (București, România)
 • 14:30 - 14:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 14:45 - 16:15 

  Workshop - Terapia Ocupațională în Spitalul de Psihiatrie
  Workshop - Occupational Therapy in the Psychiatric Hospital

  Petru Ionescu (București, România), Andra Crăciun (Brașov, România)
  Bogdan Constanciuc (București, România), Cristian Mirel Veriveş (București, România), Angela Enache (Săpunari, România), Aurel-Andrei Băcanu (București, România)
 • 16:15 - 16:45 

  Pauză de cafea și vizitare expoziție
  Coffee Break & Exhibition Visiting

 • 16:45 - 18:15 

  Simpozion - Promovarea dezvoltării profesionale a tinerilor medici psihiatri români: oportunități și provocări
  Symposium - Promoting the Development of Romanian Early Career Psychiatrists: Opportunities and Challenges

  Cătălina Giurgi-Oncu (Timișoara, România)
   
  Sprijinirea psihiatrilor la început de carieră în dezvoltarea lor profesională
  Supporting Early Career Psychiatrists in Their Professional Development
  Howard Ryland
  Președinte al Federației Europene a Rezidenților Psihiatri (EFPT) 2017-2018, Londra, UK
   
  Oportunități pentru medicii psihiatri la început de carieră în cadrul Asociației Europene de Psihiatrie
  Opportunities for Early Career Psychiatrists Within the European Psychiatric Association
  Olivier Andlauer
  East London NHS Foundation Trust, Londra, UK
   
  Asociația Medicilor Rezidenți în Psihiatrie din România: trecut, prezent și viitor
  A.M.R.P.R. (The Romanian Medical Association of Psychiatry Trainees): Past, Present and Future
  George Stercu
  Asociația Medicilor Rezidenți în Psihiatrie din România, București, România
   
 • 10:00 - 10:30 

  Sesiune e-Postere II
  e-Posters Session II

  Florin Ene (București, România), Raluca Grozăvescu (București, România), Cătălina Giurgi-Oncu (Timișoara, România)
   
  Metode de ergoterapie în Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”
  Occupational Therapy Methods in the “Dr. Gheorghe Preda” Psychiatric Hospital
  Ciprian-Ionuț Băcilă, Claudia Elena Anghel, Cristina Gabriela Oroian
  Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”, Sibiu, România
   
  Psihiatria comunitară - o abordare multidisciplinară
  Community Psychiatry - a Multidisciplinary Approach
  Liana Kobylinska, Elena Tudorache, Sanda Luminița Mihai, Valy Mariana Besoiu, Gheorghița Paraschiv, Ioana Viziteu, Mirela Militaru, Mircea Denis Lupușoru
  Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgoș”, București, România
   
  Fractali în mintea noastră: teoria haosului în psihiatrie
  Fractals in Our Mind: Chaos Theory in Psychiatry
  Radu Ocrain, Alina-Isabela Curt, Andra-Ioana Dobrin
  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, București, România
   
  Care este rolul vizitelor în penitenciar în procesul de desistență sexuală? Perspectiva persoanelor private de libertate în contextul românesc
  What is the Role of Prison Visits in the Sexual Desistance Process? The Prisoners’ Perspective Within a Romanian Prison Context
  Marius Dinescu
  Coventry University, Coventry, UK
   
  Doze maximale ale psihotropelor - studiu comparativ în România, Marea Britanie, Franța, Suedia și Israel
  Maximum Dosage of Psychotropes - Comparison Between Romania, UK, France, Sweeden and Israel
  Alina Elena Miu (1), Claudiu Cârmaciu (2), Alize Nigon (3), Monica Vârlan (4), David Serfaty (5), Cosmin Ghimpu (1)
  (1) Albion Medical, București, România
  (2) Psihiatru consultant, Bristol, UK
  (3) CH Sarreguemines, Sarreguemines, Franța
  (4) CH Stockholm, Stockholm, Suedia
  (5) CH TelAviv, Tel Aviv, Israel
   
  Antipsihoticele la pacienții vârstnici cu demență - Studiu pilot
  Antipsychotics in Elderly Patients with Dementia - Pilot Study
  Anca-Ioana Stanomirescu, Maria Bonea, Ioana Valentina Micluția
  Spitalul Clinic Județean de Urgență, Cluj-Napoca, România
   
  Variații fenotipice ale agregării familiale în schizofrenie
  Phenotypic Variations of Family Aggregation in Schizophrenia
  Marcel-Alexandru Găină, Marina Buzuț, Corina Palade, Adina Cramă, Irina Guriţă, Vasile Chiriță, Alexandra Boloş, Cristina Nedelcu, Roxana Chiriță
  Institutul de Psihiatrie „Socola”, Iași, România
   
  Consumul de alcool la studenții români și norvegieni
  Alcohol Consumption Habits Among the Romanian and Norway Students
  Abdi Zakariya, Ruxandra Roșca, Adriana Mihai
  Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș, România
   
 • 09:00 - 11:00 

  Simpozion - Integrarea școlară a copiilor cu tulburări psihice - discriminare/marginalizare - provocări
  Symposium - Scholar Integration of Children with Psychiatric Disorders - Discrimination, Marginalization, Challenges

  Ramona Octaviana Gheorghe (București, România), Anca Oroș (București, România)
   
  Aspecte clinice ale tulburărilor de adaptare școlară/dificultăți școlare în tulburările psihice la copil și adolescent - cercetare
  Clinical Aspects of School Adjust Disorder / School Difficulties in Psychiatric Disorders in Child and Adolescent - Research
  Ramona Octaviana Gheorghe, Anca Oroș, Nicoleta Băncuță, Doina Cristina Mafteiu
  București, România
   
  Intervenția psihologului clinician în provocările integrării școlare
  The Intervention of the Clinician Psychologist in the Challenges of School Integration
  Sorina Petrică
  București, România
   
  Aspecte ale intervenției în tulburările de învățare
  Aspects of Intervention in Learning Disorders
  Doina Cristina Mafteiu
  București, România
   
  Aspecte legale și ale managementului de caz în integrarea școlară a copiilor cu tulburări psihice
  Legal and Case Management Aspects in the School Integration of Children with Mental Disorders
  Ionela Munteanu
  București, România
   
 • 11:00 - 12:00 

  Simpozion - Problemele de sănătate mintală ale vârstnicilor: care sunt nevoile percepute, cine poartă povara și ce trebuie schimbat la nivelul serviciilor
  Symposium - Elderly Mental Health Issues: What Are the Needs, Who Wears the Burden and What Needs to Be Changed Regarding the Services

  Cătălina Tudose (București, România), Raluca Sfetcu (București, România)
   
  Resurse instituționale și umane disponibile în prezent pentru vârstnicii cu probleme de sănătate mintală
  Institutional and Human Resources Currently Available to Elderly People with Mental Health Problems
  Cosmin Lungu, Lavinia Panait, Adriana Mihai
  Târgu Mureș, România
   
  Rolul medicului de familie în managementul problemelor de sănătate mintală ale vârstnicilor
  The Role of the Family Physician in the Management of Mental Health Problems in the Elderly
  Anca Surugiu, Daciana Toma, Cristian Sever Oană, Daniela Pârcalabu
  București, România
   
  Ce înseamnă să practici geronto-psihiatrie în România? Perspectiva specialiștilor cu competență în geronto-psihiatrie la 15 ani de la finalizarea programului de formare
  What Does It Mean to Practice Geronto-Psychiatry in Romania? The Perspective of Gerontology and Psychiatry Specialists 15 Years after the Completion of the Training Program
  Carmen Stănculescu, Gabriel Negoiescu
  București, România
   
  Strategia în demență / planuri de viitor / necesități
  Dementia Strategy / Future Plans / Needs
  Maria Moglan, Cătălina Tudose
  București, România
   

 • 12:15 

  Închidere Congres & Premiere cel mai bun e-Poster
  Congress Closing & Best e-Poster Award

 • 09:00 - 12:00 

  Curs 7 - Terapia Sistemică Familială - Modelul Milano
  Organizat în parteneriat cu Asociația „Alianța Pentru Copil și Familie”

  Course 7 - Family Systemic Therapy - Milan Model
  Organized in Partnership with “The Family and Child Alliance” Association

  Sanda Luminița Mihai (București, România), Florin Ene (București, România), Raluca Grozăvescu (București, România)
 • 09:00 - 12:00 

  Curs 8 - Psihiatria medico-legală - noțiuni fundamentale. Expertiza medico-legală psihiatrică
  Course 8 - Forensic Psychiatry - Fundamental Concepts. Forensic Psychiatric Expertise

  Gabriela Costea (București, România)