AL 6-LEA CONGRES NAȚIONAL DE PSIHIATRIE

CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
cu tema:
Psihiatria românească și nevoile societății contemporane

12 - 15 OCTOMBRIE 2017 
CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CONFERINȚE, SINAIA

Informaţii utile pentru moderatori

Comitetul Ştiinţific şi Comitetul de Organizare CNP 2017 doresc să mulţumească tuturor moderatorilor pentru acceptarea misiunii de a prezida sesiunile Congresului CNP 2017, precum şi pentru importanta contribuţie ştiinţifică adusă acestui eveniment.

Vă rugăm să fiţi prezenţi în sala de conferinţe în care se susţine sesiunea cu 10 minute înainte de începutul acesteia. 
Toate prezentările incluse în sesiune vor fi încărcate la laptopurile disponibile la Zona Internet & Încărcare lucrări cu cel puţin două ore înaintea prezentării efective.
Un tehnician va fi la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă acorda asistenţă în caz de necesitate.

Monitorizarea timpului
Vă rugăm să vă asiguraţi că sesiunea începe conform programului, întrucât orice depăşire a limitelor de timp poate afecta buna desfăşurare a sesiunilor.
Chiar dacă mai sunt participanţi care intră în sală, vă rugăm să începeţi sesiunea conform programului stabilit.
Este necesar ca autorii prezentatori să îşi susţină lucrările în ordinea indicată în programul ştiinţific. În cazul în care există prezentatori absenţi, vă rugăm să ajustaţi ordinea lucrărilor în consecinţă.

Întrebări şi discuţii
Fiecare prezentare are alocat un interval de timp pentru discuţii şi întrebări.
Vă rugăm să invitaţi publicul să pună întrebări şi să fie activ în dialog, facilitând un schimb echilibrat de idei.