CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE PSIHIATRIE 2018

cu tema:
Sănătatea mintală, persoana și societatea

16 - 19 MAI 2018 
HOTEL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA

GHID ÎNSCRIERE SINOPSISURI

ÎNCRIERE SIMPOZIOANE

Simpozionele științifice sunt sesiuni ce includ 3-4 prezentări secvențiale, fiecare dintre acestea abordând un subiect direct legat de tema generală a simpozionului. 

Propunerile de simpozioane trebuie să conțină următoarele informații:
Titlul simpozionului. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să descrie obiectiv sesiunea;
Datele de contact ale persoanei care înscrie simpozionul și propunerile pentru prezentatori și moderatori pentru simpozionul înscris;
Un rezumat general al simpozionului și abstracte individuale ale prezentatorilor; toate acestea vor fi incluse în culegerea de rezumate a evenimentului;
Formulare de declarare a conflictelor de interese.

Rezumate simpozion

La înscrierea unui simpozion, se va trimite un rezumat general / sinopsis, care va prezenta simpozionul (scopul și obiectivele educaționale ale sesiunii), alături de abstracte individuale ale prezentatorilor, care abordează subiecte din tematica simpozionului.
Fiecare dintre aceste rezumate va avea cel mult 300 de cuvinte și va include 2 referințe bibliografice citate la finalul rezumatelor.

La redactarea rezumatelor se va ține cont de următoarele reguli:
Titlul rezumatului va fi scris atât în limba română (se vor folosi diacritice), cât și în limba engleză. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să enunţe conţinutul rezumatului, cu maximum de precizie şi concizie.
Rezumatul nu va fi formatat şi nu va include grafice, fotografii, schiţe sau tabele
Textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări.
Vă rugăm să vă asigurați că textele nu conțin erori de natură ortografică sau gramaticală. 

Rezumatele vor fi publicate în forma trimisă de autor, fără revizuire.
Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. Nu se for folosi abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional. Se vor evita toate numele și referințele geografice în corpul rezumatului.
În conformitate cu normele Colegiului Medicilor din România, în rezumatele înscrise pentru eveniment (titlu și conținut) nu este permisă folosirea denumirilor comerciale pentru medicamente sau a numelor de companii.

„Art. 16.2. Titlul comunicării sau al conferinței, toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internațională (DCI)”.

Propunerea prezentatorilor și a moderatorilor

Se vor desemna maximum 4 prezentatori și 2 moderatori pentru fiecare simpozion.
Se recomandă să nu fie desemnat mai mult de un prezentator / moderator pentru fiecare țară / instituție / organizație. 
Prezentatorii și moderatorii trebuie să fie informați în prealabil de coordonatorul simpozionului, să accepte implicarea în simpozion și să confirme prezența la simpozion, în cazul în care acesta este inclus în programul științific. 

Declararea conflictelor de interese

Toți autorii trebuie să declare orice conflicte de interese existente sau potențiale, inclusiv financiare, personale sau de orice altă natură cu alte persoane sau organizații, care ar putea influența sau ar putea fi percepute ca influențând lucrarea lor.
Formularul de declarare a conflictelor de interese este disponibil în formularul online de înscriere a simpozioanelor, workshop -urilor, meselor rotunde.


ÎNSCRIERE WORKSHOP-URI

Workshop -urile sunt sesiuni care vizează să ajute participanții în creșterea nivelului de înțelegere și competență privind o anumită arie de interes. Astfel de sesiuni pot include participarea activă a publicului. 

Propunerile de workshop trebuie să conțină următoarele informații:
Titlul workshop -ului. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să descrie obiectiv sesiunea;
Datele de contact ale persoanei care înscrie workshopul și propunerile pentru prezentatori și moderatori pentru workshopul înscris;
Un rezumat general care prezintă workshopul, care va fi inclus în culegerea de rezumate a evenimentului;
Formulare de declarare a conflictelor de interese.

Rezumat workshop

La înscrierea unui workshop, se va trimite un rezumat general / sinopsis, care va prezenta workshop -ul (scopul și obiectivele educaționale ale sesiunii).
Rezumatul va avea cel mult 300 de cuvinte și va include 2 referințe bibliografice citate la finalul rezumatului.

La redactarea rezumatului se va ține cont de următoarele reguli:
Titlul rezumatului va fi scris atât în limba română (se vor folosi diacritice), cât și în limba engleză. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să enunţe conţinutul rezumatului, cu maximum de precizie şi concizie.
Rezumatul nu va fi formatat şi nu va include grafice, fotografii, schiţe sau tabele.
Textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări.
Vă rugăm să vă asigurați că textul nu conține erori de natură ortografică sau gramaticală. 

Rezumatele vor fi publicate în forma trimisă de autor, fără revizuire.
Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. Nu se for folosi abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional. Se vor evita toate numele și referințele geografice în corpul rezumatului.
În conformitate cu normele Colegiului Medicilor din România, în rezumatele înscrise pentru eveniment (titlu și conținut) nu este permisă folosirea denumirilor comerciale pentru medicamente sau a numelor de companii.

„Art. 16.2. Titlul comunicării sau al conferinței, toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internațională (DCI)”.

Propunerea prezentatorilor și a moderatorilor

Se vor desemna maximum 4 prezentatori și 2 moderatori pentru fiecare workshop.
Se recomandă să nu fie desemnat mai mult de un prezentator / moderator pentru fiecare țară / instituție / organizație. 
Prezentatorii și moderatorii trebuie să fie informați în prealabil de coordonatorul workshop -ului, să accepte implicarea în workshop și să confirme prezența la workshop, în cazul în care acesta este inclus în programul științific. 

Declararea conflictelor de interese

Toți autorii trebuie să declare orice conflicte de interese existente sau potențiale, inclusiv financiare, personale sau de orice altă natură cu alte persoane sau organizații, care ar putea influența sau ar putea fi percepute ca influențând lucrarea lor. 


ÎNSCRIERE MESE ROTUNDE

Mesele rotunde sunt menite să faciliteze un dialog între prezentatori și public privind o anumită tematică, discuțiile incluzând puncte de vedere și abordări multiple. 

Propunerile de mese rotunde trebuie să conțină următoarele informații:
Titlul mesei rotunde. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să descrie obiectiv sesiunea;
Datele de contact ale persoanei care înscrie masa rotundă și propunerile pentru prezentatori și moderatori pentru masa rotundă înscrisă;
Un rezumat general / sinopsis care prezintă masa rotundă, ce va fi inclus în culegerea de rezumate a evenimentului;
Formulare de declarare a conflictelor de interese.

Rezumat masă rotundă

La înscrierea unei mese rotunde, se va trimite un rezumat general / sinopsis, care va prezenta masa rotundă (scopul și obiectivele educaționale ale sesiunii) și va include scurte prezentări ale contribuției fiecărui prezentator din sesiune.
Rezumatul va avea cel mult 350 de cuvinte.

La redactarea rezumatului se va ține cont de următoarele reguli:
Titlul rezumatului va fi scris atât în limba română (se vor folosi diacritice), cât și în limba engleză. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să enunţe conţinutul rezumatului, cu maximum de precizie şi concizie.
Rezumatul nu va fi formatat şi nu va include grafice, fotografii, schiţe sau tabele.
Textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări;
Vă rugăm să vă asigurați că textul nu conține erori de natură ortografică sau gramaticală.
Rezumatele vor fi publicate în forma trimisă de autor, fără revizuire.
Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. Nu se for folosi abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional. Se vor evita toate numele și referințele geografice în corpul rezumatului.
În conformitate cu normele Colegiului Medicilor din România, în rezumatele înscrise pentru eveniment (titlu și conținut) nu este permisă folosirea denumirilor comerciale pentru medicamente sau a numelor de companii.

„Art. 16.2. Titlul comunicării sau al conferinței, toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internațională (DCI)”.

Propunerea prezentatorilor și a moderatorilor

Se vor desemna 3 - 5 prezentatori și 2 moderatori pentru fiecare masa rotundă.
Se recomandă să nu fie desemnat mai mult de un prezentator / moderator pentru fiecare țară / instituție / organizație. 
Prezentatorii și moderatorii trebuie să fie informați în prealabil de coordonatorul mesei rotunde, să accepte implicarea în participarea la masa rotundă și să confirme prezența la masa rotundă, în cazul în care aceasta este inclusă în programul științific. 

Declararea conflictelor de interese

Toți prezentatorii trebuie să declare orice conflicte de interese existente sau potențiale, inclusiv financiare, personale sau de orice altă natură cu alte persoane sau organizații, care ar putea influența sau ar putea fi percepute ca influențând prezentarea lor. 

Comitetul științific își rezervă dreptul de a respinge acele simpozioane/workshop -uri/mese rotunde care nu sunt considerate potrivite pentru programul evenimentului.