CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE PSIHIATRIE 2018

cu tema:
Sănătatea mintală, persoana și societatea

16 - 19 MAI 2018 
HOTEL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA

TAXE DE ÎNREGISTRARE


Categorie

Pre-înscriere
(taxă redusă)
Până la 12.02.2018

Înscriere
în intervalul
13.02 - 30.04.2018

Înscriere
(taxă majorată)
Începând cu 01.05.2018

Medic Membru ARPP* 

130 €

155 €

180 €

Medic ne-membru ARPP 

180 €

220 €

250 €

Medic pensionar 

gratuit

20 €

50 €

Medic rezident membru ARPP*

50 €

50 €

65 €

Medic rezident ne-membru ARPP 

65 €

65 €

75 €

Psiholog

150 € 150 € 180 €

Asistent medical

50 €50 €65 €

Asistent social

50 €50 €65 €

Student

20 €

20 €

20 €

Persoană însoţitoare 

65 €

65 €

65 €


*Membri sunt considerați participanții care fac dovada achitării, până la data de 12 februarie 2018, a cotizației de membru. 
Participanţii care vor achita cotizaţia de membru după această dată nu vor beneficia de taxă redusă la CNP 2018.

Taxa de înregistrare pentru participanţi include:
(1) Participare la manifestarea ştiinţifică; (2) Acces în zona de e-Postere; (3) Materiale Conferință (ecuson nominal, mapă, broşura „Program Final” şi CD-ul cu Rezumate Ştiinţifice; (4) Acces la expoziţia medicală specializată; (5) Participare la Welcome Networking Dinner; (6) Acces gratuit la automatele de apă şi cafea; (7) Documentul de participare cu credite EMC emis de Colegiul Medicilor din România.

Taxa de înregistrare pentru studenţi include:
(1) Participare la manifestările științifice; (2) Ecuson nominal; (3) Acces la expoziţia medicală specializată; (4) Acces gratuit la automatele de apă şi cafea; (5) Documentul de participare (în cazul studenţilor nu se acordă credite EMC).

Taxa de înregistrare pentru persoanele însoţitoare include:
(1) Ecuson nominal; (2) Acces la expoziţia medicală specializată; (3) Participare la Welcome Networking Dinner; (4) Acces gratuit la automatele de apă şi cafea.

Nota Bene:
Organizatorii se obligă să asigure mapa cu materialele Conferinței numai participanţilor înscrişi până la data de 01.05.2018.
Pentru participanţii înscrisi după această dată, mapa cu materialele Conferinței va fi distribuit în limita stocului disponibil.