CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE PSIHIATRIE 2018

cu tema:
Sănătatea mintală, persoana și societatea

16 - 19 MAI 2018 
HOTEL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA

ANULĂRI ŞI RAMBURSĂRI

Anularea înregistrării până la data de 30 aprilie 2018:
Organizatorii, prin compania PCO, vor reţine suma de 30 Euro (TVA inclus)/participant din taxa de participare; la categoria Student, se va reţine suma de 10 Euro (TVA inclus)/participant.

Anularea înregistrării începând cu 01 mai 2018:
Nu vor mai fi efectuate rambursări la taxa de participare.

Schimbarea/înlocuirea unui participant
- Organizatorii, prin compania PCO, vor percepe o taxă de 10 Euro/persoană.
- Termen de schimbare/înlocuire participant: 25 aprilie 2018; după această dată nu vor mai fi acceptate schimbări/ înlocuiri.
- Participantul înregistrat/Compania Parteneră va anunţa în scris schimbarea/înlocuirea unui participant prin completarea Formularului-tip pus la dispoziţie de PCO - Ralcom Exhibitions srl, în format electronic şi trimiterea acestuia prin e-mail, la adresa: registration@congrespsihiatrie.ro sau fax +40-21-212 27 02.