CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE PSIHIATRIE 2018

cu tema:
Sănătatea mintală, persoana și societatea

16 - 19 MAI 2018 
HOTEL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA

STRUCTURĂ

• Comunicări Orale             
• e-Postere                                         
• Simpozioane
• Workshop-uri
• Mese rotunde
• Expoziție medicală specializată