CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE PSIHIATRIE 2018

cu tema:
Sănătatea mintală, persoana și societatea

16 - 19 MAI 2018 
HOTEL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA

DOCUMENTE DE PARTICIPARE ASISTENȚI

Toţi participanţii înscrişi vor primi un document de participare cu menţiunea orelor de Educaţie Medicală Continuă (EMC) cu care a fost creditată Conferința Națională de Psihiatrie 2018 de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Documentele cu credite pentru asistenţi vor fi emise direct de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor şi Asistenţilor Medicali din România după închiderea Conferinței Naționale de Psihiatrie 2018.
Documentele cu credite vor fi transmise ulterior prin poștă - la adresa completată în Formularul de Înregistrare online, de către compania Ralcom Exhibitions srl..

În conformitate cu procedura anunțată de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru primirea documentului de participare cu credite EMC, este necesar ca asistenții medicali să se prezinte la Conferință și să semneze tabelul de prezență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți, deschis pe perioada Conferinței.

Tabelul de prezență și fișa trebuie completate personal de către participant, iar datele trebuie scrise citeț pe cele două documente. Participanții pot completa fișa de evidență direct la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți sau o pot descarca și completa înainte de începerea evenimentului.

În cazul în care fișa este completată înainte de eveniment, aceasta trebuie adusă în original la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți, unde va fi înmânată personalului de la desk în momentul ridicării materialelor de Conferință.

Important:
Vă rugăm să vă asigurați că CNP-ul completat în fișa de evidență este cel corect, acesta trebuie redat cu maximă acuratețe întrucât este necesar la identificarea participantului în sistemul O.A.M.G.M.A.M.R.
Redarea incorectă a acestuia va face imposibilă identificarea participantului și acordarea certificatului de participare.
Certificatele nu vor fi emise de către O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participanții care nu au semnat tabelul de prezență pe perioada Conferinței și nu au predat fișa de evidență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

După închiderea manifestării, documentele de participare vor fi trimise prin poștă de secretariatul Conferinței către asistenți pe adresa profesională completată în formularul de înregistrare la eveniment.
Până la emiterea certificatului de către O.A.M.G.M.A.M.R., în conturile my.ralcom.ro ale asistenților vor fi disponibile certificatele de participare fără credite EMC, care să ateste participarea la Conferință.
Participanții vor putea descărca aceste documente numai după primirea datelor de acces ale contului personal şi completarea chestionarului de evaluare disponibil în cont. Informaţiile necesare accesului vor fi transmise prin e-mail tuturor participanţilor la eveniment.

Fiecare cont va avea asociată o adresă de e-mail unică şi va conţine documentele participantului care s-a înregistrat cu aceasta.

Nu se poate folosi aceeaşi adresă de e-mail pentru accesarea şi descărcarea certificatelor mai multor participanţi.

În cazul în care aveţi deja un cont activ în platforma my.ralcom.ro, vă rugăm să vă conectaţi folosind datele primite la activare şi să accesaţi secţiunea Evenimente pentru a selecta CNP 2018.
Înainte de a descărca certificatul de participare, este necesar să completaţi chestionarul de evaluare disponibil în cont.