CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE PSIHIATRIE 2018

cu tema:
Sănătatea mintală, persoana și societatea

16 - 19 MAI 2018 
HOTEL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA

COMITETE

BOARD A.R.P.P

COMITET DE ORGANIZARE

COMITET ȘTIINȚIFIC